Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Czy nerwica to choroba udawana

Często osoby nerwicowe przyczyniają się do lekceważącego traktowania ich dolegliwości tym, że sprawiają na otoczeniu wrażenie udawania czy przesady, gdy przedstawiają swoje objawy lub kłopoty. W takich przypadkach najczęściej wymieniane są…

OSTRE ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Łagodniejsza postać choroby spowodowana częściową niedrożnością i naciekiem zapalnym w obrębie dróg żółciowych nosi nazwę wstępującego zapalenia dróg żółciowych. Dalsza progresja choroby - ropne zapalenie dróg żółciowych - jest związana z…

ASIMILACJA KULTUROWA

Po zapoznaniu się z istotą omawianego podejścia można dokonać jego oceny. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że przedstawione tu poglądy, w przeciwieństwie do koncepcji omówionych wcześniej, mają charakter krytyczny w stosunku do praktyki…

Szpitale onkologiczne

Kolejny przypadek, który zakończył się śmiercią pacjentki, dotyczy Zofii K. To, co mówiła, wydało mi się tak nieprawdopodobne, że podczas czwartego spotkania sporządziłem notatkę, którą spisałem w obecności jej i jeszcze innej pacjentki.…

Cechy uwagi – dalszy opis

Naturalnie zależy to wszystko od warunków, które stworzymy. Jeżeli powiększa się ilość bodźców, wówczas uwaga nabiera charakteru płynnego, oscylującego, przestaje równomiernie rejestrować wszystkie bodźce. Przy zmniejszonym zakresie…