Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

SYTUACJA CZ. II

Nie wchodząc tutaj w rozstrzygnięcia co do zasad przyporządkowywania znaczeń społecznych konkretnym zdarzeniom fizycznym - nie jest to bowiem potrzebne do realizacji celów, którym ma służyć konstruowany model - muszę poczynić pewne uwagi…

GRUŹLICA KOŚCI I STAWÓW

Rozpoznanie gruźlicy kostno-stawowej może być trudne. Kontakt z gruźlicą w wywiadzie, przebyta gruźlica płuc, dodatni odczyn tuberkulinowy, podostry lub nawracający przebieg choroby, podwyższone OB i obraz rtg z rozległym zanikiem kostnym,…

Co to jest ból I jak go leczyć?

Zajrzyjmy do książki Teofana Domżała Ból (Warszawa 1983). Autor jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego, więc jego poglądy w niej zawarte są z pewnością autorytatywne. Czym zatem - zdaniem autora - jest ból?…

ŚRODOWISKO CZ. II

W tej pracy środowisko będę rozpatrywał w dwóch pierwszych wymiarach, chociaż w dość specyficzny sposób. Będzie to rozumienie zbliżone do drugiego określenia środowiska zawartego w podziale Magnus- sona. Określenie to zawiera wymiar…