Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

L. Smith i S. Greenberg i ich praca

Ciekawą próbę całościowego opracowania zagadnienia kompetencji społecznych zaprezentowali L. Smith i S. Greenberg (1979). Przyjęli oni podobne do wyżej przedstawionego określenie kompetencji. Tym, co w tej koncepcji zasługuje na szczególną…

Czy nerwica to choroba udawana

Często osoby nerwicowe przyczyniają się do lekceważącego traktowania ich dolegliwości tym, że sprawiają na otoczeniu wrażenie udawania czy przesady, gdy przedstawiają swoje objawy lub kłopoty. W takich przypadkach najczęściej wymieniane są…

OSTRE ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Łagodniejsza postać choroby spowodowana częściową niedrożnością i naciekiem zapalnym w obrębie dróg żółciowych nosi nazwę wstępującego zapalenia dróg żółciowych. Dalsza progresja choroby - ropne zapalenie dróg żółciowych - jest związana z…

ASIMILACJA KULTUROWA

Po zapoznaniu się z istotą omawianego podejścia można dokonać jego oceny. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że przedstawione tu poglądy, w przeciwieństwie do koncepcji omówionych wcześniej, mają charakter krytyczny w stosunku do praktyki…