Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Rozpoznanie encefalopatii

Ostatnia notatka z listopada mówi, że szesnastodniowy rekord wydłużył się do 18 dni. Ataki ma teraz co siedem lub osiem dni. Ma lepszą pamięć, potrafi się o coś upomnieć, wypowiada szereg sylab. W staniu w miejscu z trzymaniem próbuje się…

Badania psychologiczne

Psychologia zajmująca się rozwojem psychiki w obrębie gatunku ludzkiego oświetla filogenezę życia psychicznego człowieka. Ważnym działem tej filogenezy jest wyodrębnienie historycznych postaci życia psychicznego ludzi w rozmaitych okresach…

Psychika u zwierząt

Ukształtowały się one w ciągu życia wielu, wielu lat i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Są to więc dziedziczne sposoby zachowania się, które nazywamy instynktami. Stanowią one świetne wyposażenie zwierzęcia, dopóki przebywa ono w…

Zagadnienie mistrzostwa

W pierwszej części powyższego opisu znajduje się skrótowa relacja z bardzo złożonego procesu narastania w świadomości pracownika specyficznej wiedzy, powstającej w wyniku nakładania się doświadczeń. W każdym bowiem działaniu, skierowanym…

LECZENIE ZAKAŻEŃ JELITOWYCH

Chorzy z zakażeniem przewodu pokarmowego stanowią potencjalne zagrożenie dla innych chorych i powinni być izolowani. Badanie bakteriologiczne jest niezbędne w celu ustalenia właściwej chemioterapii. Przed uzyskaniem wyniku posiewu można…

Subiektywność spostrzegania

Obserwacja, która ma przynieść spodziewane wyniki, powinna być możliwie dokładna i szczegółowa, planowa i wypełniona aktywną pracą myślową nad ujęciem istoty spostrzeganych zja- n wisk. W dokładnym obserwowaniu pomaga jednoczesna próba…