Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Szpitale onkologiczne

Kolejny przypadek, który zakończył się śmiercią pacjentki, dotyczy Zofii K. To, co mówiła, wydało mi się tak nieprawdopodobne, że podczas czwartego spotkania sporządziłem notatkę, którą spisałem w obecności jej i jeszcze innej pacjentki.…

Cechy uwagi – dalszy opis

Naturalnie zależy to wszystko od warunków, które stworzymy. Jeżeli powiększa się ilość bodźców, wówczas uwaga nabiera charakteru płynnego, oscylującego, przestaje równomiernie rejestrować wszystkie bodźce. Przy zmniejszonym zakresie…

Rozpoznanie encefalopatii

Ostatnia notatka z listopada mówi, że szesnastodniowy rekord wydłużył się do 18 dni. Ataki ma teraz co siedem lub osiem dni. Ma lepszą pamięć, potrafi się o coś upomnieć, wypowiada szereg sylab. W staniu w miejscu z trzymaniem próbuje się…

Badania psychologiczne

Psychologia zajmująca się rozwojem psychiki w obrębie gatunku ludzkiego oświetla filogenezę życia psychicznego człowieka. Ważnym działem tej filogenezy jest wyodrębnienie historycznych postaci życia psychicznego ludzi w rozmaitych okresach…

Psychika u zwierząt

Ukształtowały się one w ciągu życia wielu, wielu lat i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Są to więc dziedziczne sposoby zachowania się, które nazywamy instynktami. Stanowią one świetne wyposażenie zwierzęcia, dopóki przebywa ono w…

Zagadnienie mistrzostwa

W pierwszej części powyższego opisu znajduje się skrótowa relacja z bardzo złożonego procesu narastania w świadomości pracownika specyficznej wiedzy, powstającej w wyniku nakładania się doświadczeń. W każdym bowiem działaniu, skierowanym…

LECZENIE ZAKAŻEŃ JELITOWYCH

Chorzy z zakażeniem przewodu pokarmowego stanowią potencjalne zagrożenie dla innych chorych i powinni być izolowani. Badanie bakteriologiczne jest niezbędne w celu ustalenia właściwej chemioterapii. Przed uzyskaniem wyniku posiewu można…