Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Autorytet grupy rówieśniczej

Na to zagadnienie zwraca uwagę również F. Fischer przytaczając za dr Bello S. Money jaskrawy przykład stosunków i wartości uznawanych przez grupę rówieśniczą. I tak np. „Jeśli picie alkoholu, palenie i stosunki intymne są nieżbędne dla popularności wśród rówieśników, to dziewczęta, które przedkładają popularność nad charakter, będą piły, paliły i dopuszczały się łask seksualnych (…)”. Komentując to stwierdzenie autor podkreśla, że chodzi nie tyle o zaspokojenie płciowe, co o prestiż, popularność i powodzenie wśród rówieśników.1

Tak więc autorytet grupy rówieśniczej często odgrywa większe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, niż autorytet wychowawców lub dorosłych. Grupa kształtuje pewne normy i pojęcia moralne, ustala własną hierarchię wartości, wpływa na określone postawy swoich członków. Na ten temat wypowiada się Krzysztof Przecławski, który stwierdza, że jest on ,,… szczególnie duży w środowiskach wielkomiejskich”. Przyczyn, zdaniem tego autora, można by się było doszukać również w fakcie, że grupa rówieśnicza zaspokaja także potrzebę nowych doświadczeń, ułatwia poznanie wielu dziedzin nieznanego świata, których nie przekazuje szkoła ani dom ,,… w grupie rówieśniczej istnieje nieporównywalnie większa możliwość zdobywania nowych doświadczeń”2.

Na istotne niebezpieczeństwa wychowawcze grożące dziecku w związku z uczestniczeniem w grupie rówieśniczej wskazują także liczni pedagodzy. I tak np. H. Muszyński stwierdza: „Niebezpieczeństwa te polegają głównie na możliwości rozwinięcia w dziecku ujemnych cech oraz skłonności bądź też na wciąganiu go do postępków o charakterze destruktywnym (np. wykroczenia przeciw prawu, wybryki, chuligaństwo, picie alkoholu, a nawet działalność przestępcza). Niemal każde dziecko wynosi z grupy rówieśniczej niepożądane nawyki i upodobania, zwroty językowe lub żargon oraz swoisty styl zachowania, nie zawsze tolerowany w innych środowiskach”3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.