Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Badania psychologiczne

Psychologia zajmująca się rozwojem psychiki w obrębie gatunku ludzkiego oświetla filogenezę życia psychicznego człowieka. Ważnym działem tej filogenezy jest wyodrębnienie historycznych postaci życia psychicznego ludzi w rozmaitych okresach historii. Materiałów do tego dostarcza archeologia oraz literatura, jak np. Gilgamesz, Biblia czy Iliada.

Psychologia rozwojowa zajmuje się nie tylko filogenezą życia psychicznego, ale i rozwojem zjawisk psychicznych w granicach życia jednostki. Rozwój taki nzywa się ontogenezą. Niemowlę rodzi się jako stworzenie najmniej przygotowane do życia ze wszystkich chyba istot. Ustalić, w jaki sposób na drodze doświadczeń narastają przeżycia, doznania, uczucia, doprowadzając do bogatego życia psychicznego człowieka dorosłego – oto jest zadanie psychologii rozwojowej zajmującej się ontogenezą.

Badania psychologiczne prowadzi się nie tylko dla celów czysto teoretycznych. Opis i wyjaśnianie różnych zjawisk służy bardzo często celom praktycznym. W ten sposób powstają różne działy psychologii stosowanej, których zadaniem jest oświetlenie procesów psychicznych, towarzyszących rozmaitym formom działalności ludzkiej. Należy do nich psychologia pedagogiczna.

Nazwą psychologia pedagogiczna oznaczamy gałąź psychologii, której główny przedmiot stanowi problematyka wychowania i nauczania młodzieży i ludzi dorosłych. Ten dział psychologii tworzy jedną z podstaw nauk pedagogicznych. Szczególnie ważna jest rola psychologii pedagogicznej w oświetlaniu procesów myślenia i procesów psychicznych zachodzących w trakcie nauczania. Dlatego psychologia pedagogiczna dostarcza fundamentalnego materiału dla działalności nauczyciela.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.