Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

BAKTERIOMOCZ ZNAMIENNY

Zakażenia układu moczowego można ująć w ramy ogólnej klasyfikacji uwzględniającej istnienie objawów klinicznych zapalenia narządów układu moczowego oraz czynników anatomicznych usposabiających do zakażenia i utrudniających jego wyleczenie. Według tej klasyfikacji odróżnia się zakażenia bezobjawowe i zakażenia objawowe. Każde z nich może mieć charakter zakażenia nie powikłanego, zwanego również prostym, lub może być zakażeniem powikłanym. Schemat tej klasyfikacji przedstawiono na rycinie 15-6. niepowikłane

O zakażeniu bezobjawowym świadczy jedynie znamienny bakteriomocz. Zakażenie objawowe przebiega z bakteriomoczem i klinicznymi objawami zapalenia dróg moczowych. Zakażenie niepowikłane (proste) – objawowe lub bezobjawowe – rozpoznaje się u chorych, u których nie stwierdza się zmian anatomicznych w układzie moczowym.

Zakażenie powikłane, które również może być objawowe lub bezobjawowe, występuje u chorych ze zmianami w układzie moczowym uznanymi za czynniki sprzyjające zakażeniu. Do kategorii zakażeń powikłanych zalicza się również te, które występują u chorych po operacjach układu moczowego (np. po usunięciu kamienia z nerki lub po operacyjnym wyłuszczeniu bądź po przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza) (28).

Z klinicznego punktu widzenia można odróżnić zakażenia ostre oraz przewlekłe. Kryteria tego podziału są wprawdzie mało precyzyjne, jednak w praktyce klinicznej podział ten jest użyteczny. Zakażenie ostre jest zawsze objawowe, przewlekle zaś może przebiegać bezobjawowo i może mieć charakter zakażenia prostego lub powikłanego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.