Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Bioterapeuci i ich praca – kontynuacja

Mit pierwszy: „Bioterapia może wszystko. Każdy pacjent może zostać wyleczony z każdej choroby”. Bioterapeuci cieszyliby się, gdyby Jak było, ale oznaczałoby to wyeliminowanie w stosunkowo krótkim czasie wszystkich chorób na Ziemi. Tymczasem jest wiele schorzeń, wobec których jesteśmy po prostu bezradni. I nie muszą to być wcale choroby szczególnie groźne. Nawet zwykły reumatyzm czy miażdżyca, które w początkowej fazie poddają się bioterapii stosunkowo łatwo, w stanie daleko zaawansowanym są nieuleczalne. Jeśli zwyrodnienia kostne są mocno zaawansowane lub jeśli wiele komórek mięśnia sercowego obumarło i zastąpiła je przerośnięta tkanka łączna, zastępcza proteza ściany serca, tam możemy jedynie usunąć choremu ból, doprowadzić do tego, aby żył w takim stanie, w jakim się aktualnie znajduje – w warunkach najbardziej optymalnych. Znaczy to, że możemy mu pomóc na tyle tylko, na ile to jest w jego przypadku możliwe, i w tym miejscu zgodzę się akurat z tymi, którzy mówą, że bioterapia działa jedynie objawowo. Zarzucając nam jednak w takich przypadkach działanie objawowe, trzeba sobie tylko przypomnieć, co medycyna ma w takich przypadkach do zaoferowania choremu. Powtarzam jednak, że zgodzę się jedynie w tym miejscu. Bo w innych przypadkach rzecz przedstawia się zupełnie inaczej.

W każdej chorobie możemy wyróżnić cztery fazy działania czynnika uszkadzającego komórki człowieka. Są to:

– zaburzenia odwracalne – komórka może wrócić do stanu pierwotnego

– nowy ustabilizowany stan w komórce

– zmiany subletalne

– zmiany letalne – powstanie takiej sytuacji termodynamicznej w komórce, której konsekwencją jest śmierć komórki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.