Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Co to jest ból I jak go leczyć?

Zajrzyjmy do książki Teofana Domżała Ból (Warszawa 1983). Autor jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego, więc jego poglądy w niej zawarte są z pewnością autorytatywne. Czym zatem – zdaniem autora – jest ból? „Bodźcem bólowym albo bólotwórczym nazwano taki czynnik, który powoduje uszkodzenie tkanki lub zagraża jej uszkodzeniem. Na przykład powietrze – wywołuje ból, jeśli działa na obnażoną miazgę zębową, ale już działanie różnych trucizn nie wiąże się z bólem. Widocznie nie ma swoistej dla bólu substancji jednakowej we wszystkich jego postaciach.

Najczęstszymi bodźcami bólowymi są czynniki mechaniczne, chemiczne i zapalne”. Zapamiętajmy – zmiany zapalne należą do najczęstszych bodźców bólowych. A co na temat stanów zapalnych pisze Janina Malec- -Olecha: Mechanizmy obronne organizmu (Warszawa 1967). „Objawy zapalenia nie muszą być koniecznie wywołane przez żywe bakterie ani ich produkty, mogą być wywołane substancją pochodzenia niebakteryjnego lub działaniem zewnętrznych czynników fizycznych, a w takim razie to najprawdopodobniej sama uszkodzona tkanka wytwarza substancję odpowiedzialną za powstanie zapalenia. Objawy zapalenia są podobne we wszystkich rodzajach tkanek, czyżby więc były wywoływane przez jedną substancję, wspólną dla wszystkich rodzajów komórek? Wielokrotne próby wyizolowania z tkanek substancji powodującej objawy zapalne przynosiły zawsze wyniki negatywne. Albo więc substancje te ulegają bardzo łatwo zniszczeniu i dlatego nie można ich wypreparować, albo takie substancje w ogóle nie istnieją”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.