Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Chemioterapia stosowana przy zapaleniu otrzewnej

Przedstawione poniżej i preferowane przez autorów racjonalne zasady empirycznej chemioterapii zapalenia otrzewnej obejmują rozlaną postać choroby niezależnie od pierwotnej przyczyny i umiejscowienia. Leczenie w ograniczonym zapaleniu otrzewnej, rozwijającym się wtórnie do zmienionych zapalnie narządów, może się różnić w szczegółach w zależności od lokalizacji, klinicznej postaci choroby i prawdopodobnie odmiennej etiologii.

– 1. Leczenie antybiotykami rozpoczyna się po ustaleniu rozpoznania „ostrego brzucha” z potwierdzonym lub prawdopodobnym rozpoznaniem zapalenia otrzewnej i po podjęciu decyzji operacyjnej – pierwsza dawka leku (lub leków) przed rozpoczęciem operacji.

– 2. Rutynowe postępowanie obejmuje leczenie skojarzone metronidazo- lem z cefalosporyną – pierwszy wybór lub aminoglikozydem – drugi wybór.

– 3. Cefalosporyny II grupy (cefuroksym, cefotaxim i ceftriakson) są prawdopodobnie w większości przypadków równie skuteczne jak cefalosporyny III grupy, jeżeli leczenie rozpoczyna się wcześnie, a ogólny stan chorego nie jest ciężki.

– 4. Cefalosporyny III grupy (ceftazidim, cefoperazon), o większym zakresie aktywności w stosunku do pałeczek Gram-ujemnych, w tym Pseudo- monas, mogą być wskazane w zaawansowanej postaci zapalenia otrzewnej i w przypadkach późno operowanych.

– 5. W skojarzonym leczeniu metronidazolem z cefalosporyną lub metro- nidazolem z aminoglikozydem stosuje się maksymalne dawki obu leków, zależne tylko od stopnia wydolności wątroby i nerek.

– 6. W ciężkich zakażeniach z dużą progresją choroby i zespołem septycz- nym można oczekiwać większej skuteczności po zastosowaniu trzech leków: metronidazolu, cefalosporyny i aminoglikozydu – w tym przypadku (podobnie jak w innych dotyczących skojarzonego leczenia beta-laktamem z aminoglikozydem) dawka aminoglikozydu powinna być zmniejszona o V3, a nawet o połowę.

– 7. Aminoglikozydy mają podstawowe znaczenie u chorych uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe. Wśród dostępnych aminoglikozydów wybór obejmuje przede wszystkim amikacynę ze względu na dużą aktywność i netil- mycynę o mniejszej toksyczności, zwłaszcza u chorych z niewydolnością nerek i u dzieci.

– 8. Jeżeli jest duże ryzyko zakażenia z udziałem Clostridium (opóźniona operacja niedrożności, perforacja jelita grubego spowodowana naciekiem nowotworowym, rozsiane nacieki białaczkowe, przetoki jelitowe i rozległa martwica ściany jelita spowodowana niedokrwieniem), to leczenie obejmuje me- tronidazol z tienamycyną.

– 9. Decyzję o zmianie ustalonego przed operacją leczenia podejmuje się niekiedy już podczas operacji w zależności od rozległości i rodzaju stwierdzonych zmian oraz zawsze po uzyskaniu wyniku badania bakteriologicznego materiału pobranego śródoperacyjnie, jeżeli empirycznie ustalone leczenie nie jest w pełni skuteczne.

– 10. Czas leczenia zależy od sytuacji klinicznej zwykle nie jest krótszy niż 10 dni.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.