Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Działalność Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego – kontynuacja

Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy ma wyłączne pra- w o reprezentowania tego ruchu wobec organów administracji państwowej instytucji i organizacji społecznych, do których zakresu działania między innymi należy zwalczanie pijaństwa lub usuwanie jego skutków. Organizacjami takimi są na przykład: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, wykonujące opiekę nad dziećmi alkoholików, Polski Czerwony Krzyż niosący pomoc zdrowotną rodzinom alkoholików i szereg innych. To ¡samo prawo wyłączności ma Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy w stosunku do instytucji naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Ujmując zwięźle istotę i zadania komitetu można powiedzieć: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy reprezentuje tę część społeczeństwa, która zdając sobie sprawę ze skutków alkoholizmu, organizuje działania mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu w każdej postaci w granicach obowiązującego systemu prawnego.

Realizacja wymienionych zadań oparta jest na kilku założeniach programowych1: ,

– 1. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu abstynencji: realizacja tego zadania należy do szkół i szkolnych ogranizacji młodzieżowych: działają one w porozumieniu ze służbą zdrowia i innymi ogniwami administracji terenowej: problem ten jest zagadnieniem węzłowym, jego urzeczywistnienie wymaga lat: opisane przedsięwzięcia muszą mieć charakter długookresowy: pozytywne ich skutki wystąpią po upływie dłuższego czasu.

– 2. Oddziaływanie zapobiegawczo-wychowawcze w środowisku młodzieżowym (starsze klasy szkół średnich, wyższe uczelnie, młodzież pracująca zorganizowana i nie zorganizowana): zadania tak pomyślane realizują nauczyciele, wychowawcy, organizacje młodzieżowe, opiekunowie młodego robotnika w miejscu pracy, organizacje społeczno-polityczne z ogniwami związków zawodowych na czele.

– 3. Propagowanie trzeźwości zawodowej: propagowanie niespo- żywania alkoholu w miejscu i w czasie pracy oraz przybywanie do pracy w stanie trzeźwośći: ma to węzłowe znaczenie dla zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, obniżenia absencji, marnotrawstwa i niegospodarności: przewodnim ogniwem jest tu administracja gospodarcza, rady zakładowe, samorząd robotniczy (spółdzielczy) oraz organizacje społeczno-polityczne z PZPR (organizacjami podstawowymi) na czele: ta sfera działania uzasadnia powstawanie i aktywizowanie prac lokalnych, zakładowych kół SKP, od ich prężności w dużym stopniu zależą pozytywne wyniki działalności.

– 4. Prowadzenie szeroko pojętej propagandy przeciwalkoholowej za pomocą wszystkich dostępnych środków masowego przekazu z radiem, telewizją i prasą na czele oraz plakatów, publikacji nieperiodycznych, konferencji, odczytów, narad itp.: te działania mogą być realizowane łącznie z każdym z poprzednio wymienionych przedsięwzięć, zarówno w skali kraju, jak województwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.