Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

DZIAŁANIE ANTYBIOTYKÓW NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Przebieg kliniczny zakażenia u chorych zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: zjadliwość drobnoustroju inwazyjnego, stan odporności gospodarza i efektywność zastosowanej chemioterapii (27, 54). Do nie- dawma sądzono, że jedynym miejscem docelowego działania np. antybiotyków beta-laktamowych są białka o funkcji enzymatycznej zlokalizowane w komórce bakteryjnej (63). Wykazano jednak, że różne komórki Eucańota, w tym także komórki immunologicznie kompletne, mają receptory dla antybiotyków, a zatem te ostatnie mogą wpływać na przebieg zjawisk odpornościowych gospodarza (34).

Oddziaływanie na układ odpornościowy może polegać na supresji lub aktywacji niektórych procesów istotnych w usuwaniu czynnika zakaźnego z ustroju. Potęgowanie procesów odpornościowych może czasem wyjaśnić paradoksalne zjawisko obserwowane w czasie chemioterapii, a polegające na skuteczności terapeutycznej leku, który w warunkach in vitro wykazywał niewielką aktywność wobec drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie (15). O wyborze antybiotyku i jego spodziewanej skuteczności w leczeniu zakażeń powinna decydować jego aktywność biologiczna wobec drobnoustroju, a także wpływ, jaki wywiera na układ immunologiczny (1, 15). Na rolę układu odpornościowego w zwalczaniu zakażeń wskazuje przebieg zakażeń u chorych z obniżoną liczbą leukocytów we krwi obwodowej. Wiadomo bowiem, że zakażenia u chorych z leukopenią o liczbie leukocytów 500/cm3 krwi obwodowej, mimo właściwej antybiotykoterapii, bardzo często kończą się zejściem śmiertelnym. W krótkim zarysie przedstawiono te zjawiska, na które antybiotyki w warunkach in vitro mają największy wpływ.

Procesy odpornościowe ustroju podzielono na zjawiska o charakterze nieswoistym, skierowane wobec wszystkich drobnoustrojów, a także zjawiska swoiste, związane z obroną wobec określonego czynnika inwazyjnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.