Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Eksperyment przeprowadzony prze2 J. Tramontanę

Ważnych informacji dostarcza eksperyment przeprowadzony prze2 J. Tramontanę (1972). Przyjął on, że osoby upośledzone umysłowo wywodzące się ze środowisk rodzinnych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w większym stopniu doświadczają deprywacji społecznej niż upośledzeni pochodzący ze środowisk o wysokim statusie (argumenty uzasadniające to założenie podaję w następnym rozdziale). Zgodnie z koncepcją E. Ziglera obie grupy upośledzonych reagują w sposób zróżnicowany na stosowane wzmocnienia społeczne. Zróżnicowanie to jest równie wyraźne, niezależnie od poziomu inteligencji osób upośledzonych. Dość powszechne jest wśród badaczy i praktyków przekonanie, że głębiej upośledzeni bardziej reagują na wzmocnienia instrumentalne (np. słodycze) niż na wzmocnienia społeczne (np. pochwały). Z kolei lekko upośledzeni w większym stopniu uwzględniają wzmocnienia społeczne niż głębiej upośledzeni. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że wzmocnienia społeczne nie tracą swojej wartości w miar- rę pogłębiania się stopnia upośledzenia. Mówiąc inaczej, stosowanie wzmocnień społecznych wobec osób głębiej upośledzonych było tak samo skuteczne jak wobec osób lekko upośledzonych. Potwierdzałoby to uniwersalność mechanizmu psychologicznego postulowanego przez E. Ziglera. W tych samych badaniach J. Tramontana wykazał brak zróżnicowania w reagowaniu na wzmocnienia społeczne upośledzonych umysłowo o niskim i wysokim statusie. Wynik ten jest niezgodny z koncepcją Ziglera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.