Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Zastanawiając się nad realnością tych. zadań należy stwierdzićr że nie wydają się one zbyt wygórowane, zważywszy iż do dyspozycji szkoły staje w zasadzie szereg pomocniczych i wspierających ją instytucji i środków wychowawczego oddziaływania, jak: organizacje młodzieżowe, placówki wychowania pozaszkolnego, środki kultury masowej – znacznie rozszerzające i pogłębiające jej wpływy.

Przy właściwym wykorzystaniu wszystkich możliwości efekt pracy szkoły może być widoczny w wyrównaniu – przynajmniej na poziomie jakiegoś określonego minimum – braków i niedociągnięć w środowisku rodzinnym. Dlatego też systematyczne, planowe i świadome kierunkowe oddziaływanie szkoły może kompensować często nikłe lub wręcz szkodliwe wpływy wychowawcze rodziny2.

Analizując charakter potrzeb opiekuńczych zaspokajanych przez szkołę możemy wyróżnić następujące typy funkcji opiekuńczo-wychowawczych: wewnętrzne, wyrównawcze i całkowite3. Przyjmując taki podział należy stwierdzić, że funkcje opiekuńczo-wychowawcze wewnętrzne będą polegały na zaspokajaniu potrzeb opiekunńczych dziecka powstających w samej szkole i wynikających z działania strukturalnych i funkcjonalnych elementów tego kręgu środowiskowego. Należy do nich przede wszystkim zapewnienie mu bezpieczeństwa osobistego, higieny pracy i ochrona ich zdrowia.

Funkcje opiekuńczo-wychowawcze wyrównawcze podejmowane są przez szkołę w związku z nie zaspokojonymi potrzebami opiekuńczymi dziecka i zaniedbaniami, pracy wychowawczej w innych kręgach środowiskowych, przede wszystkim w rodzinie. Należą do nich: wyrównanie braków materialnych dziecka, dożywianie uczniów w szkole, opieka dydaktyczno-wychowawcza w godzinach pracy rodziców, rozwijanie aktywności dziecka w czasie wolnym od zajęć oraz kształtowanie jego zainteresowań.

Funkcje opiekuńczo-wychowawcze całkowite polegają na zastępowaniu dziecku środowiska rodzinnego przez szkołę ze względu na pobieranie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania lub brak wystarczających warunków opieki i wychowania w środowisku rodzinnym1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.