Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

GRUŹLICA KOŚCI I STAWÓW

Rozpoznanie gruźlicy kostno-stawowej może być trudne. Kontakt z gruźlicą w wywiadzie, przebyta gruźlica płuc, dodatni odczyn tuberkulinowy, podostry lub nawracający przebieg choroby, podwyższone OB i obraz rtg z rozległym zanikiem kostnym, bez cech odczynu wytwórczego pozwalają najczęściej na postawienie rozpoznania, które powinno zostać potwierdzone badaniem bakteriologicznym i histopatologicznym. Gruźlica kości i stawów wymaga różnicowania z nieswoistym zapaleniem bakteryjnym. Dotyczy to zwłaszcza postaci wysiękowych, których obraz kliniczny może być podobny.

Leczenie. Jest złożone z chemioterapii i leczenia ortopedycznego, uzupełnienia niedoborów białkowych, kalorycznych i innych, a czasami leczenia klimatycznego. Chemioterapia jest podobna jak w innych postaciach gruźlicy. W ognisku gruźliczym łatwo powstaje obszar niedokrwienia i ograniczenie transportu leku. Penetracja leków jest różna, lepsza dla hydrazydu i etambu- tolu niż PASu i streptomycyny.

Przyjęto jako zasadę, że ogniska gruźlicze w kości należy leczyć operacyjnie, co skraca czas leczenia, daje lepszy wynik czynnościowy i mniejsze ryzyko nawrotu (25). Leczenie operacyjne polega na całkowitym usunięciu wszystkich zmienionych tkanek, łącznie z włóknistą bliznowatą barierą otaczającą ognisko.

Leczenie zachowawcze – unieruchomienie i podanie leków przeciwprątkowych, może być stosowane w bardzo wczesnej łagodnej postaci gruźlicy, zwłaszcza maziówkowej u dzieci i wczesnej gruźlicy nadgarstka, stopy i kości płaskich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.