Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Krystalizowanie się osobowości w okresie dorastania

Młodzi analizują siebie i swoje możliwości, a równocześnie uważnie i krytycznie obserwują stosunki społeczne. Ich zainteresowania w tym okresie dotyczą zagadnień społecznych i fizjologicznych, które mogą pomóc w rozumieniu życia i świata. Proces ten przebiega niejednokrotnie wśród ciężkich konfliktów z wpajanymi przez wychowanie poglądami, tradycjami i może nawet spowodować załamanie wewnętrzne.

Dociekanie istoty świata i praw rządzących przyrodą i społeczeństwem sprawiają, że okres dorastania jest fazą kształtowania się światopoglądu. Fazy poprzednie przygotowały ten proces przez rozwój zdolności poznawczych i nagromadzenie wiedzy. Dopiero jednak w fazie dorastania zostały rozwinięte: zdolność myślenia abstrakcyjnego, samodzielność myślenia, krytycyzm, poszukiwanie prawdy oraz dążenie do zajęcia własnego stosunku do świata i powodują teraz weryfikowanie nagromadzonej uprzednio wiedzy i kształtowanie się przekonań.

Zjawisko to jest wynikiem zmieniającej się roli społecznej i sytuacji młodocianego. Coraz bardziej przestaje on być dzieckiem kierowanym przez dorosłych, coraz częściej wykonuje samodzielnie bardziej odpowiedzialne zadania, coraz szerzej otwierają się przed nim perspektywy własnego, samodzielnego życia. Kształtowanie własnego poglądu na otaczające zjawiska, kształtowanie przekonań, jak również praca nad poznawaniem i ulepszaniem siebie samego jest właśnie przygotowaniem do niezależnego działania pełnoprawnego obywatela.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.