Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

L. Smith i S. Greenberg i ich praca

Ciekawą próbę całościowego opracowania zagadnienia kompetencji społecznych zaprezentowali L. Smith i S. Greenberg (1979). Przyjęli oni podobne do wyżej przedstawionego określenie kompetencji. Tym, co w tej koncepcji zasługuje na szczególną uwagę’ i co ją odróżnia od wielu innych, jest rozwojowe podejście do problemu. Przyjmują oni, że kompetencje rozwijają się nie tylko na drodze ilościowego wzbogacania posiadanych zdolności, lecz rozwój ilościowy prowadzi do kumulowania się kompetencji i zmian jakościowych. Wyróżniono pięć zasadniczych etapów rozwoju jakościowego kompetencji społecznych – rozpoznawanie, uszczegółowianie, wnioskowanie, przewidywanie, weryfikowanie i generalizowanie. Rozpoznawanie operacyjnie określane jest jako nazywanie ludzi i rzeczy. Uszczegółowianie to opisywanie cech rozpoznawanych ludzi i rzeczy. Kolejny etap – wnioskowanie – to uchwycenie ‚istotnych związków łączących ludzi i rzeczy, zależności między ich cechami oraz dostrzeganie zdarzeń jako procesów przyczynowo-skutkowych. Przewidywanie i związane z nim weryfikowanie polega na zdawaniu sobie sprawy z konsekwencji zaistniałego zdarzenia i wykorzystywaniu obserwowanej realizacji tychże konsekwencji do kontroli prawidłowości przebiegu własnego wnioskowania. Wreszcie generalizacja to etap, którego osiągnięcie umożliwia sformułowanie zasady określającej prawidłowość charakteryzującą pewną klasę zdarzeń.

Zgodnie z założeniem o kumulowaniu się kompetencji należy oczekiwać, że upośledzona jednostka nie może znaleźć się na wyższym etapie rozwoju bez przejścia etapów wcześniejszych. Na przykład nie może być tak, że upośledzony umysłowo będzie mógł zdawać sobie sprawę z zależności przyczynowo-skutkowych istniejących w danej sytuacji (trzeci etap) bez możliwości rozpoznania elementów tej sytuacji lub określenia właściwości charakteryzujących te elementy (pierwszy i drugi etap). Etapy wcześniejsze są podstawą późniejszych i bardziej złożonych etapów rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.