Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

LECZENIE ZAKAŻEŃ JELITOWYCH

Chorzy z zakażeniem przewodu pokarmowego stanowią potencjalne zagrożenie dla innych chorych i powinni być izolowani. Badanie bakteriologiczne jest niezbędne w celu ustalenia właściwej chemioterapii. Przed uzyskaniem wyniku posiewu można zastosować chlorchinaldinę, podaną doustnie łub przez zgłębnik w dawce 100 mg co 8 h. Poprawa w ciągu 48 h świadczy o skuteczności leczenia.

Empiryczny wybór leku w zależności od etiologii zakażenia przedstawiono w tabeli 16-1. Szczególną pozycję w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego zajmują leki z grupy nowych chinolonów, a zwłaszcza powszechnie stosowana norfloksacyna. Chinolony są niezwykle aktywne w stosunku do pałeczek jelitowych, szczepów z rodzajów Pseudomonas i Acinetobacter oraz gronkowców. Ich zaletą w leczeniu zakażeń jest to, że nie powodują supresji beztlenowej flory w przewodzie pokarmowym.

Leczenie objawowe biegunki opiera się na uzupełnieniu wody i elektrolitów oraz wyrównaniu zaburzeń kwasowo-zasadowych. W zależności od nasilenia biegunki płyny podaje się parenteralnie w cięższych, a doustnie w lżejszych postaciach, najlepiej w postaci doustnego płynu nawadniającego wg WHO (8). W cięższych postaciach należy uwzględnić duże straty magnezu, cynku i miedzi. Czasem bywa konieczne żywienie pozajelitowe (6).

Większość leków przeciwbiegunkowych jest mało przydatna i nigdy nie udowodniono ich skuteczności. Nie udowodniono także rzeczywistej zdolności wiązania toksyn przez leki zawierające węgiel lub kaolin, podobnie jak i korzystnych efektów stosowania tabletek lub zawiesin bakterii mających pomóc w odtworzeniu prawidłowej flory przewodu pokarmowego. Należy pamiętać, że biegunka, zwłaszcza u chorych żywionych pozajelitowo, jest wyrazem obrony organizmu przed zakażeniem i dlatego podawanie leków zwalniających perystaltykę przed wyjaśnieniem przyczyny biegunki nie jest wskazane, gdyż może nasilać objawy zakażenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.