Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Mowa ułatwia myślenie – dalszy opis

Pojęcia tworzą się dzięki pracy naszego umysłu, a utrwalają dzięki temu,-że możemy je nazwać.. Nazwa ustala więc pojęcie w świadomości. „Mowa – pisał Dawid – utrwala i w czystości utrzymuje pojęcie dokładne, skupiające wokół nazw cechy istotne – przez mowę, sądy i wnioski, dotyczące cech ogólnych, zyskują na sile i jakości – myślenie staje się jaśniejszym i dokładniejszym”. .

Słowa są albo nazwami konkretnych pojedynczych przedmiotów, jak np. Łysek – mój pies, albo nazwami klas przedmiotów, jak np. pies, albo nazwami uogólnionych cech, jak np. kulistość. Ostatnia kategoria pojęć odzwierciedla nie tylko takie czy inne cechy, lecz związki zachodzące między cechami. W rezultacie za pomocą słów opisujemy rzeczywistość, ale w sposób pogłębiony. Właściwości mowy ułatwiają bowiem dotarcie do związków między zjawiskami, przejście od zmysłowego obrazu przedmiotów i zjawisk do poznawania ich cech istotnych, wspólnych wielu zjawiskom i do związków zachodzących pomiędzy nimi.

W tym znaczeniu mowa jest zbiorem sygnałów, oznaczających zjawiska rzeczywiste, i wtedy gdy słyszymy słowa, wywołują one w naszej świadomości treści, które są odwzorowaniem rzeczywistości. Jednocześnie mowa zawiera sygnały będące znakami pewnych treści myślowych, wyników pracy myślowej. Takimi sygnałami są np. nazwy pojęć, które nie są prostym odzwierciedleniem rzeczywistości, lecz wynikiem pracy umysłowej.

Procesy myślowe. Głębsze wnikanie w istotę zjawisk za pomocą myślenia przedstawia rozmaity ich przebieg. Podstawowym procesem jest proces uogólniania, tj. myślowego łączenia przedmiotów i zjawisk, mających cechy wspólne. W ten sposób powstają obrazy typowe, jak np. obraz jakiegoś konia w ogóle, który nie jest żadnym konkretnym koniem, ale ma zasadnicze właściwości, jakie zaobserwowaliśmy u koni. Od obrazu typowego przechodzimy do pojęcia, z którego zostały wyeliminowane cechy zmysłowe, a zostały cechy najistotniejsze. Pojęcie koń np. składa się z pojęcia czworonożności, przynależności ssaków do kręgowców jednokopytnych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.