Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Ocena stanu psychologicznego pacjenta

Nie każdy lekarz chorób wewnętrznych zna się na niuansach badania psychologicznego. Badanie to może być przeprowadzone przez innego lekarza specjalistę w tej dziedzinie, oczywiście, po porozumieniu z lekarzem danego pacjenta.

Badanie to uwzględnia aktualny stan psychiczny pacjenta, jak również ocenę sylwetki psychologicznej na podstawie szczegółowej historii życia pacjenta. Kładzie się duży nacisk na problemy bieżące takie jak: stosunki w miejscu pracy, zadowolenie lub trudności związane z pracą zawodową. Stosunki międzyludzkie. Problemy finansowe. Problemy seksualne i małżeńskie. Trudności życiowe. Stany napięć i stany lękowe. Przebieg snu i szereg innych.

Zasadą naczelną wywiadu psychologicznego jest absolutna szczerość relacji z lekarzem, która nie zawsze jest możliwa w trakcie pierwszych wywiadów psychologicznych. Bardzo często pacjent nie dostrzega relacji psychologicznej między chorobą a stanem swego umysłu. Nie szybko dostrzega stresy i problemy życia codziennego. W czasie szczerego i dokładnie zebranego wywiadu psychologicznego, szereg problemów ulega zasygnalizowaniu i uwidocznieniu. Badanie tego typu jest stopniową analizą wymagającą czasu i poświęcenia z obydwu stron, pacjenta i lekarza.

Zdarza się, że dobór takiego lekarza jest doborem niewłaściwym. Pacjent nierzadko stwierdza, że lekarz leczący nie potrafi go zrozumieć, lub też traktuje go w sposób powierzchowny. Oczywiście pacjent ma prawo wyboru lekarza, szczególnie jeżeli leczenie odbywa się w gabinecie prywatnym.

Celem wywiadu psychologicznego jest nie tylko zebranie odpowiednich informacji medycznych. Momentem najbardziej istotnym jest to, że u wielu pacjentów zmniejsza się uczucie napięcia i niepokoju. Wielu bez żadnych rad i sugestii zaczyna dostrzegać szereg – tajemniczych, kiedyś niejasnych momentów własnego życia. W znacznym procencie przypadków, badanie psychologiczne nie ogranicza się do analizy pacjenta. Często dyskusja z poszczególnymi członkami rodziny ma znaczenie zasadnicze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.