Ograniczanie negatywnych wpływów środowiskowych

W wypadkach stwierdzonego mniej lub bardziej systematycznego alkoholizmu jednego lub obojga rodziców jedną ze spraw pierwszej wagi jest w miarę możliwości jak najdalej idące ograniczenie czasu przebywania dziecka w domu. Tak więc w pierwszym rzędzie dla tych właśnie dzieci powinno znaleźć się miejsce w świetlicach i półinternatach szkolnych, zasługujących na szczególną uwagę jako, niestety, nie wszędzie jeszcze, gdzie jest to potrzebne, wprowadzona forma opieki.

Wytyczne w sprawie organizacji półinternatów w szkołach1 n „Wytyczne w sprawie organizacji półinternatów w szkołach”. Warszawa, czerwiec 1964. określają je jako świetlice o przedłużonym dniu pracy, czynne do godz 2000 również w czasie ferii zimowych, a w uzasadnionych przypadkach i letnich – a następnie, iż obejmują przede wszystkim uczniów pozbawionych właściwej opieki domowej, nie wykazujących dostatecznych postępów w nauce oraz sprawiających trudności wychowacze. Wszystko to stwarza, bardziej niż dotychczas, sprzyjające warunki dla otoczenia opieką dzieci z rodzin alkoholików.

Dzieci te powinny być również wprowadzone do organizacji, szczególnie ZHP, oraz kół zainteresowań lub innych zespołów zajęć pozalekcyjnych. Szkoła także powinna zabiegać o umieszczenie ich w młodzieżowych domach kultury, klubach sportowych itp., z którymi następnie będzie utrzymywać stałą łączność dla uzgodnienia postępowania wychowawczego.

Pewną rolę mogą odegrać domy rodżinne innych uczniów. Wychowawca mając rozeznanie, w których domach panuje właściwy klimat wychowawczy, może doprowadzić do podjęcia przez nie opieki nad uczniami z rodzin alkoholików. Rodzice ci powinni się kierować nie tylko szlachetną bezinteresownością czy współczuciem, ale zdawać sobie sprawę z zasadniczego znaczenia, jakie dla ich własnych dzieci ma opieka nad innymi. Z tego, iż każde zakłócenie lub opóźnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego (rozumianego w odniesieniu do całej klasy), którego przyczyną niejednokrotnie są dzieci z rodzin alkoholików, odbija się na ich własnym, że każdy uczeń bierze udział w tworzeniu klimatu wychowawczego, jak i znajduje się pod jego wpływem. Rolą wychowawcy jest tu skierowanie uwagi rodziców i na ten aspekt zagadnienia.

Dziecko z rodziny alkoholików nie może przy tym odnosić wrażenia jakiegokolwiek wyróżnienia ani tym bardziej litości, nawet nie powinno zdawać sobie sprawy z opieki, jaką jest otoczone, a w szczególności z jej przyczyn. Podejmowanie opieki powinno następować w wyniku zawiązania się przyjaźni bądź zorganizowania samopomocy koleżeńskiej. Oczywiste jest, iż w większości wypadków będzie to zależeć od sytuacji umiejętnie wywołanych lub wykorzystanych przez wychowawcę oraz jego dyskretnej inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *