Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Ograniczanie negatywnych wpływów środowiskowych

W wypadkach stwierdzonego mniej lub bardziej systematycznego alkoholizmu jednego lub obojga rodziców jedną ze spraw pierwszej wagi jest w miarę możliwości jak najdalej idące ograniczenie czasu przebywania dziecka w domu. Tak więc w pierwszym rzędzie dla tych właśnie dzieci powinno znaleźć się miejsce w świetlicach i półinternatach szkolnych, zasługujących na szczególną uwagę jako, niestety, nie wszędzie jeszcze, gdzie jest to potrzebne, wprowadzona forma opieki.

Wytyczne w sprawie organizacji półinternatów w szkołach1 n „Wytyczne w sprawie organizacji półinternatów w szkołach”. Warszawa, czerwiec 1964. określają je jako świetlice o przedłużonym dniu pracy, czynne do godz 2000 również w czasie ferii zimowych, a w uzasadnionych przypadkach i letnich – a następnie, iż obejmują przede wszystkim uczniów pozbawionych właściwej opieki domowej, nie wykazujących dostatecznych postępów w nauce oraz sprawiających trudności wychowacze. Wszystko to stwarza, bardziej niż dotychczas, sprzyjające warunki dla otoczenia opieką dzieci z rodzin alkoholików.

Dzieci te powinny być również wprowadzone do organizacji, szczególnie ZHP, oraz kół zainteresowań lub innych zespołów zajęć pozalekcyjnych. Szkoła także powinna zabiegać o umieszczenie ich w młodzieżowych domach kultury, klubach sportowych itp., z którymi następnie będzie utrzymywać stałą łączność dla uzgodnienia postępowania wychowawczego.

Pewną rolę mogą odegrać domy rodżinne innych uczniów. Wychowawca mając rozeznanie, w których domach panuje właściwy klimat wychowawczy, może doprowadzić do podjęcia przez nie opieki nad uczniami z rodzin alkoholików. Rodzice ci powinni się kierować nie tylko szlachetną bezinteresownością czy współczuciem, ale zdawać sobie sprawę z zasadniczego znaczenia, jakie dla ich własnych dzieci ma opieka nad innymi. Z tego, iż każde zakłócenie lub opóźnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego (rozumianego w odniesieniu do całej klasy), którego przyczyną niejednokrotnie są dzieci z rodzin alkoholików, odbija się na ich własnym, że każdy uczeń bierze udział w tworzeniu klimatu wychowawczego, jak i znajduje się pod jego wpływem. Rolą wychowawcy jest tu skierowanie uwagi rodziców i na ten aspekt zagadnienia.

Dziecko z rodziny alkoholików nie może przy tym odnosić wrażenia jakiegokolwiek wyróżnienia ani tym bardziej litości, nawet nie powinno zdawać sobie sprawy z opieki, jaką jest otoczone, a w szczególności z jej przyczyn. Podejmowanie opieki powinno następować w wyniku zawiązania się przyjaźni bądź zorganizowania samopomocy koleżeńskiej. Oczywiste jest, iż w większości wypadków będzie to zależeć od sytuacji umiejętnie wywołanych lub wykorzystanych przez wychowawcę oraz jego dyskretnej inicjatywy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.