Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

OKRES DORASTANIA

Zasadnicze czynniki przemian w okresie dorastania. Zakończenie poprzedniej fazy rozwojowej zbiega się na ogół z zakończeniem szkoły podstawowej. Dziecko ma już znaczny zasób wiadomości, przejawia własny stosunek do wielu zagadnień, próbuje myśleć i rozumieć samodzielnie, a niekiedy ujawnia coraz wyraźniejsze zainteresowania. Młodzież cechuje duża impułsyw- ność, świadcząca o słabości systemu nerwowego w zakresie hamowania. W dziedzinie życia uczuciowego niektóre dzieci mają dość rozwinięte uczucia estetyczne, zaczynają również przeżywać problemy z dziedziny moralności i niekiedy uczucia intelektualne.

Dzięki wieloletniemu oddziaływaniu kolektywu szkolnego dziecko staje się stopniowo coraz bardziej świadomym uczestnikiem jego życia, uczy się wykonywać i oceniać społecznie rozmaite zadania. Nauka szkolna sprawia, że myślenie obrazowe stopniowo ustępuje na rzecz myślenia pojęciowego, abstrakcyjnego. Ułatwia to młodzieży podjęcie nowych zadań, które czekają na nią w nowej fazie rozwojowej. Faza ta jest okresem dorastania i towarzyszą jej poważne zmiany w organizmie.

Jak w całym procesie rozwoju człowieka, tak i w tym jego etapie decydującymi czynnikami kierującymi rozwojem są wpływy wychowawcze. Przemiany organiczne rozpoczynają się w fazie poprzedniej. Charakteryzują się one w dziedzinie fizjologicznej wzmożoną działalnością gruczołów dokrewnych i zmianą typu ich funkcjonowania (przestrojeniem), powodującą dojrzewanie płciowe i pojawienie się drugorzędnych cech płciowych. „Przestrojenie” wydzielania dokrewnego, związane z nowymi funkcjami, do których przygotowuje się organizm, powoduje osłabienie sił fizycznych i zwiększa pobudliwość układu nerwowego. Dotychczasowa równowaga układu nerwowego zostaje zachwiana i zanim ukształtuje się nowy, dojrzały typ reagowania, dziecko wykazuje zwiększoną pobudliwość i drażliwość, łatwo się męczy. Przestrajanie organizmu powoduje jego osłabienie, a w związku z tym skłonność do chorób. Odbywa się to z towarzyszeniem swoistych doznań, które niepokoją dziecko, powodują powstawanie nowych zainteresowań i poszukiwanie wyjaśnień. Dziecko odczuwa potrzeby, których istoty nie umie wytłumaczyć i potrzebuje w tym zakresie życzliwej pomocy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.