Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

OKREŚLENIE POJĘCIA DZIAŁALNOŚĆ

Gdy mówimy o pracy układu pokarmowego lub oddechowego, o używamy często nieścisłego określenia działalność. Należałoby raczej mówić o funkcjach i procesach zachodzących w układzie pokarmowym lub oddechowym, bowiem termin dzia- alność w ściślejszym znaczeniu oznacza czynność kogoś, kto dzia- tzn. dąży do jakiegoś wyniku. Z tego wniosek, że wszelkie z-alaniąJest działaniem świadomym, chociaż może mieć bardzo óżny stopień śvyiadomości i człowiek działając może osiągać wy- :ki, których nie chciał. Tak np. ktoś, kto nieumiejętnie zabiera ię do oczyszczenia cennego malowidła, może źle użytymi środami uszkodzić obraz i uzyskać wynik, do którego nie dążył. )ziecko, które rozbiera się podczas zabawy w zimie, aby nie niszczyło płaszczyka, ulega przeziębieniu i sprawia rodzicom ielkie zmartwienie, chociaż pragnęło właśnie oszczędzić im umartwień. Określając działalność jako proces świadomego kierowania swymi czynnościami, powinniśmy odróżnić ruchy m i- o w o 1 n e i ruchy dowolne.

W poprzednich rozdziałach podawaliśmy przykłady ruchów ieświadomych zachodzących przy współdziałaniu centrów nerwowych, bez udziału kory mózgowej. Jako przykład takich ru- hów podawaliśmy zwężanie i rozszerzanie się źrenicy pod wpływem światła, które zachodzą bez udziału naszej świadomości.

Obok tych ruchów mamy ruchy świadome, lecz nie zamierzone, czyli, jak mówimy – mimowolne. Przykładów takich ruchów dostarczają niektóre odruchy bezwarunkowe. Należą do nich takie zjawiska, jak kichanie, mruganie, kaszel, cofanie ręki przy oparzeniu. Niezamierzony charakter mają również ruchy mimiczne, wywołane przez afekty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.