Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

ŚRODOWISKO CZ. II

W tej pracy środowisko będę rozpatrywał w dwóch pierwszych wymiarach, chociaż w dość specyficzny sposób. Będzie to rozumienie zbliżone do drugiego określenia środowiska zawartego w podziale Magnus- sona. Określenie to zawiera wymiar…

Małżeństwo a choroba nerwicowa

Syn był już dostatecznie duży, by można było mniej się nim zajmować. Ona miała znacznie więcej czasu dla męża i chciała, żeby powróciła atmosfera pierwszych lat małżeństwa. Mąż jednak nie był już ten sam. Myślał coraz więcej o pracy.…

Życie psychiczne organizmów

Najistotniejszym sensem i funkcją wszelkich form życia psychicznego jest utrzymanie przy życiu jednostki i całego gatunku. Życie psychiczne pomaga zwierzętom dostosować się do środowiska, lepiej wykorzystać warunki sprzyjające rozwojowi, a…

Przemek i jego zespół Rey’a

Tezę o objawowym działaniu bioterapii chciałbym zdezawuować za pomocą jednego tylko przypadku. Chodzi o Przemka T„ urodzonego 20 października 1983 r. W chwili, gdy piszę, jest koniec lipca 1985 r. We wrześniu odbędzie się w Warszawie…