Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Życie psychiczne organizmów

Najistotniejszym sensem i funkcją wszelkich form życia psychicznego jest utrzymanie przy życiu jednostki i całego gatunku. Życie psychiczne pomaga zwierzętom dostosować się do środowiska, lepiej wykorzystać warunki sprzyjające rozwojowi, a…

Przemek i jego zespół Rey’a

Tezę o objawowym działaniu bioterapii chciałbym zdezawuować za pomocą jednego tylko przypadku. Chodzi o Przemka T„ urodzonego 20 października 1983 r. W chwili, gdy piszę, jest koniec lipca 1985 r. We wrześniu odbędzie się w Warszawie…

OKREŚLENIE POJĘCIA DZIAŁALNOŚĆ

Gdy mówimy o pracy układu pokarmowego lub oddechowego, o używamy często nieścisłego określenia działalność. Należałoby raczej mówić o funkcjach i procesach zachodzących w układzie pokarmowym lub oddechowym, bowiem termin dzia- alność w…

Skąd biorą się poglądy lekarzy

Konstruktor, opracowujący model nowoczesnego samolotu, albo technolog, znający wszystkie techniczne parametry stali, z której sporządzony jest kadłub, albo elekronik, mający w małym palcu zasady działania wszystkich przyrządów, których…

Wola rozwijana u ucznia

W pierwszym okresie szkolnym następują poważne przemiany, związane z coraz głębszym wstępowaniem w życie zespołów szkolnych. Początkowo dziecko garnie się po prostu do kolegów, rówieśników i starszych, ale powoli wyrabiają się więzy…

Zaburzenia występujące w nerwicy

Jest to wątpliwość zupełnie uzasadniona. W końcu wiele z tego, co mówiliśmy do tej pory o nerwicy, odnosiło się do psychiki. Niemniej jednak pojęcie chorób psychicznych zarezerwowane zostało dla innych schorzeń i nie obejmuje ono nerwic. W…