Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

OBJAWY KLINICZNE I ZESPOŁY CHOROBOWE

Objawy zakażenia przewodu pokarmowego są nieswoiste, a ustalenie właściwego rozpoznania - trudne. U ciężko chorych najczęściej i powszechnie występuje biegunka (6). W różnicowaniu przyczyn uwzględnia się diety, zwłaszcza ubogoresztkowe,…

ZAPALENIA KOŚCI I STAWÓW

Zapalenie bakteryjne w obrębie narządu ruchu dotyczy głównie kości, ale również stawów, kaletek maziowych, rzadziej ścięgien, pochewek ścięgnowych i mięśni. Przebieg choroby jest zasadniczo różny od zapalenia w obrębie tkanek miękkich ze…

Choroby nowotworowe

Przystępując do opisu leczenia nowotworów, zdaję sobie sprawę, że poruszam się na obszarze wyjątkowo kontrowersyjnym - zastrzeżenia lekarzy są tu szczególnie silne, formułowane są wręcz oskarżenia, że samo wyrażenie zgody przez…

Krążenie wieńcowe mięśnia sercowego

W ścianach mięśnia sercowego, znaleźć można szereg naczyń krwionośnych. Stanowią one część tak zwanego krążenia wieńcowego serca. Przy pomocy krążenia wieńcowego, dochodzi do zaopatrzenia w krew, a więc i w tlen, wszystkich części mięśnia…

Operacja Brumela przez Kalinnikowa

I nagle artykuł Zajcewa! Przedstawił swój nowy wynalazek. Nie wierzyłem własnym oczom - czytałem opis aparatu, który pięć lat temu prezentowałem na konferencji republikańskiej. Niepojęte. Zajcew! Mój sojusznik i taka ewidentna kradzież! To…