Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Badania psychologiczne

Psychologia zajmująca się rozwojem psychiki w obrębie gatunku ludzkiego oświetla filogenezę życia psychicznego człowieka. Ważnym działem tej filogenezy jest wyodrębnienie historycznych postaci życia psychicznego ludzi w rozmaitych okresach…

Psychika u zwierząt

Ukształtowały się one w ciągu życia wielu, wielu lat i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Są to więc dziedziczne sposoby zachowania się, które nazywamy instynktami. Stanowią one świetne wyposażenie zwierzęcia, dopóki przebywa ono w…

Zagadnienie mistrzostwa

W pierwszej części powyższego opisu znajduje się skrótowa relacja z bardzo złożonego procesu narastania w świadomości pracownika specyficznej wiedzy, powstającej w wyniku nakładania się doświadczeń. W każdym bowiem działaniu, skierowanym…

LECZENIE ZAKAŻEŃ JELITOWYCH

Chorzy z zakażeniem przewodu pokarmowego stanowią potencjalne zagrożenie dla innych chorych i powinni być izolowani. Badanie bakteriologiczne jest niezbędne w celu ustalenia właściwej chemioterapii. Przed uzyskaniem wyniku posiewu można…

Subiektywność spostrzegania

Obserwacja, która ma przynieść spodziewane wyniki, powinna być możliwie dokładna i szczegółowa, planowa i wypełniona aktywną pracą myślową nad ujęciem istoty spostrzeganych zja- n wisk. W dokładnym obserwowaniu pomaga jednoczesna próba…

Nowotwór podstawy języka

W miesiąc później było ich już 60200, jeszcze w miesiąc potem 23 000, dalej 19 500, 41 400, 13 500. W tym momencie pani S. czuła się już zupełnie dobrze. Ale był to okres wakacji i zjechała do niej cała gromada krewniaków, aby korzystać z…