Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

LECZENIE ZAKAŻEŃ JELITOWYCH

Chorzy z zakażeniem przewodu pokarmowego stanowią potencjalne zagrożenie dla innych chorych i powinni być izolowani. Badanie bakteriologiczne jest niezbędne w celu ustalenia właściwej chemioterapii. Przed uzyskaniem wyniku posiewu można…

Subiektywność spostrzegania

Obserwacja, która ma przynieść spodziewane wyniki, powinna być możliwie dokładna i szczegółowa, planowa i wypełniona aktywną pracą myślową nad ujęciem istoty spostrzeganych zja- n wisk. W dokładnym obserwowaniu pomaga jednoczesna próba…

Nowotwór podstawy języka

W miesiąc później było ich już 60200, jeszcze w miesiąc potem 23 000, dalej 19 500, 41 400, 13 500. W tym momencie pani S. czuła się już zupełnie dobrze. Ale był to okres wakacji i zjechała do niej cała gromada krewniaków, aby korzystać z…

Aspekt moralny

Według przyjętych obecnie norm prawnych i moralnych o życiu, zdrowiu, i o narządach wewnętrznych decyduje osoba, która jest ich właścicielem. Zakładając, że u potencjalnego dawcy, nastąpiła śmierć kliniczna czy anatomiczna w odniesieniu do…

PIERWOTNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

Jest to ostre zakażenie otrzewnej, nie związane bezpośrednio z ogniskiem zakażenia w jamie otrzewnej spowodowanym chorobą chirurgiczną lub urazem narządów jamy brzusznej. Częściej rozwija się u chorych z upośledzeniem odporności.…