Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

BAKTERIOMOCZ ZNAMIENNY

Zakażenia układu moczowego można ująć w ramy ogólnej klasyfikacji uwzględniającej istnienie objawów klinicznych zapalenia narządów układu moczowego oraz czynników anatomicznych usposabiających do zakażenia i utrudniających jego wyleczenie.…

SYTUACJA CZ. II

Nie wchodząc tutaj w rozstrzygnięcia co do zasad przyporządkowywania znaczeń społecznych konkretnym zdarzeniom fizycznym - nie jest to bowiem potrzebne do realizacji celów, którym ma służyć konstruowany model - muszę poczynić pewne uwagi…