Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Problem odrzucenia przeszczepu .mięśnia sercowego

Jak powszechnie wiadomo, wprowadzenie do organizmu ludzkiego, jakiegokolwiek ciała obcego, spotyka się z różnorodnymi reakcjami chemicznymi i biologicznymi. Przeciwko wszczepionemu sercu ludzkiemu, czy innemu wszczepionemu organowi wewnętrznemu, wytwarzają się tak zwane przeciwciała. Innymi słowy, organizm biorcy stara się odrzucić obcy dla niego mięsień sercowy.

Wytwarza się w organizmie biorcy rodzaj alergii, czyli uczulenia na wprowadzone ciało obce. W celu zmniejszenia reakcji alergicznych, zwanych inaczej reakcjami immunologicznymi, pacjent otrzymuje odpowiednie preparaty farmakologiczne. Preparaty te zmniejszają prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu mięśnia sercowego.

Tragedia polega jednak na tym, że pacjent pobierający ten rodzaj związków farmakologicznych, traci jednocześnie swą naturalną odporność. W tej sytuacji nawet najdrobniejsza infekcja może mieć katastrofalny wpływ na organizm biorcy. Dlatego w początkowym okresie po zabiegu operacyjnym przeszczepu serca, pacjent musi przebywać w specjalnym sterylnym pomieszczeniu.

Idealnym przeszczepem, z punktu widzenia immunologii, byłby przeszczep przeprowadzony u dwóch tych samych genetycznie osobników. Teoretycznie, możliwość taka istnieje w przypadku bliźniąt jednojajowych. Jest to oczywiście zagadnienie teoretyczne i praktycznie nierealne. Jak mi wiadomo, do chwili obecnej nie przeprowadzono tego typu operacji na mięśniu sercowym. Przeszczepów tych dokonano na bliźniętach jednojajowych w odniesieniu do nerek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.