Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Profilaktyczne podawanie leków u chorych

W warunkach szpitalnych zakażenie diet, zwłaszcza w otwartych systemach podawania, występuje w 30 – 90% i może być powodem kolonizacji przewodu pokarmowego i klinicznej postaci zakażenia (7). Opisano przypadki posocznicy wywołanej przez szczepy Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella i Serratia marcescens, spowodowanej zanieczyszczeniem tymi bakteriami diet podawanych dojelitowo (4, 7, 12, 23). Szczególnie narażeni są chorzy odżywiani dojelitowo oraz chorzy odżywiani dożołądkowo i otrzymujący leki zwiększające pH soku żołądkowego, co pozwala na przeżycie i rozwój bakterii. W mechanizmie zakażenia może mieć znaczenie wsteczna migracja bakterii przez zgłębnik do pojemnika z dietą, w której znajdują one lepsze warunki rozwoju niż w jelicie, a następnie ich powrót do jelita w liczbie przekraczającej możliwości obronne ustroju.

U ciężko chorych powszechne jest profilaktyczne podawanie leków zobojętniających kwaśną treść żołądkową lub obniżających wydzielanie kwasu solnego. Wzrost pH treści żołądkowej powyżej 4 stwarza warunki umożliwiające rozwój i przedostanie się bakterii do dalszych odcinków przewodu pokarmowego oraz kolonizację przez drobnoustroje fermentujące laktozę, w tym E. coli, a także zwiększenie liczby bakterii w jelicie czczym (6).

U chorych z zespołem krótkiego jelita łatwo dochodzi do kolonizacji jelita cienkiego szczepami zwykle bytującymi w jelicie grubym (3). Bakterie te mogą nasilać biegunkę i być powodem ogólnoustrojowego zakażenia oraz zaburzeń metabolicznych. U chorych z zespołem krótkiego jelita, odżywiających się bez ograniczeń doustnie, może wystąpić zespół kwasicy d-młeczano- wej z hiperchloremią, encefalopatią, zaburzeniami widzenia i równowagi. Prawdopodobną tego przyczyną jest niedostateczne wchłanianie węglowodanów, a następnie ich fermentacja przez bakterie jelita grubego kolonizujące jelito cienkie.

Następstwem fermentacji jest powstanie kwasu d-mlekowego, wchłanianego, lecz nie metabolizowanego przez człowieka. Leczeniem z wyboru jest całkowite wyłączenie, a po uzyskaniu poprawy ograniczenie podaży doustnej, zwłaszcza węglowodanów. Podanie niewchłanialnych antybiotyków, np. neomycyny, może zmniejszać lub nasilać objawy (10).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.