Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Przemek i jego zespół Rey’a

Tezę o objawowym działaniu bioterapii chciałbym zdezawuować za pomocą jednego tylko przypadku. Chodzi o Przemka T„ urodzonego 20 października 1983 r. W chwili, gdy piszę, jest koniec lipca 1985 r. We wrześniu odbędzie się w Warszawie sympozjum poświęcone w części i bioterapii. Jeśli mi się uda, postaram się, aby Przemek zjawił się z matką na sali obrad. Chłopiec bowiem będzie najlepszym dowodem, że głoszone przeze mnie tezy są prawdziwe. Piszę „jeśli się uda”, bo zwykła grypa albo biegunka, albo inna choroba wieku dziecięcego może jego wyjazd udaremnić.

Przemek mając 11 miesięcy zachorował i od 26 września do 8 listopada przebywał na oddziałach niemowlęcych i intensywnej opieki medycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Przyjęto go, jak mówi epikryza „w stanie ciężkim, nieprzytomnego, z zaburzeniami oddechu”. Na podstawie wykonanych badań dodatkowych (niski poziom cukru, podwyższone tran- saminazy i amoniak) w połączeniu z obrazem klinicznym rozpoznano zespół Rey’a. Badanie neurologiczne w dniu 15 października 1985 r.: dziecko nieprzytomne, gałki oczne pływają, nie reaguje na klaskanie ani na źródło światła. Gdy w dniu 11 listopada matka odebrała go z II Kliniki Chorób Dzieci, był, jak pisze w swoim liście do mnie, „bez najmniejszego kontaktu z otoczeniem”. Mięśnie miał wiotkie, nie widział, nie słyszał, nie reagował na nic”.

Od 26 listopada 1984 r. do 22 grudnia 1984 r. Przemek przebywał w Oddziale Neurologii Dziecięcej CZD. Wyszedł stamtąd z rozpoznaniem: ,,Stan po przebytym zespole Rey’a z rozległymi zmianami w zakresie ośrodkowego układu nerwowego głównie o typie zaniku mózgu. Upośledzenie rozwoju psychoruchowego znacznego stopnia”. Wyniki badań dodatkowych przedstawiała karta informacyjna zawierająca osiową tomografią komputerową mózgu: „bardzo znaczne poszerzenie przestrzeni płynowych w okolicach czołowo-ciemieniowych szerokość warstwy płynu ok. 17 mm układ komorowy poszerzony z objawami leukomalacji okołokomorowej”. Leukomala- cja to rozmiękczenie. Kości czaszki zaczynały więc rozmiękać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.