Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Psychika u zwierząt

Ukształtowały się one w ciągu życia wielu, wielu lat i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Są to więc dziedziczne sposoby zachowania się, które nazywamy instynktami. Stanowią one świetne wyposażenie zwierzęcia, dopóki przebywa ono w zwykłym środowisku i wtedy zadziwiają nas swoją celowością, która nieraz nasuwała ludziom przypuszczenie, że zwierzęta rządzą się rozumem. W rzeczywistości w ciągu wielu pokoleń ukształtowały się najbardziej właściwe odpowiedzi, najbardziej właściwe reakcje zwierzęcia na podniety środowiska i dlatego nieraz zachowanie się nawet niższych zwierząt wydaje nam się celowe.

Wspaniałego przykładu takiego celowego zachowania się dostarcza pewien gatunek osy. „Jest także – pisze Staszic – gatunek osy murarskiej osobkowej (tzn. żyjącej samotnie). Ta wyrabia w skale lub w murze dziurkę, przy otworze kładzie tyle ziemi, ile jej później do zatkania tej dziurki potrzebować będzie. Potem w głębi dziury niesie jajko. Wylatuje i przynosi tam dwanaście gąsienic, nigdy nie przynosi ich mniej ani więcej. Te gąsienice układa porządkiem wokoło zniesionego jajka. Tak poukładane gąsienice potem swym żąęlłem z lekka kłuje, pokąd ich nie uśpi (tj. sparaliżuje) – żadnej przecież nigdy nie zamorduje zupełnie. To zrobiwszy wraca się, przygotowaną ziemią otwór dziurki całkiem zamyka i umiera. Gdy przyjdzie czas, z jajka wylęga się robaczek, zjada jedną po drugiej gąsienice i – właśnie gdy już dwunastą zjadać kończy – jest zupełnie dorosłym. Wtenczas sam otwiera dziurkę, wychodzi i znowu rzetelnie powtarza to wszystko, co działała jego matka, której on nie znał”1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.