Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Rodzina i jej zadania w walce z alkoholizmem – kontynuacja

Równocześnie rodzina stanowi najistotniejszy środowiskowy czynnik rozwoju i kształtowania sylwetki społeczno-moralnej dziecka. Wynika to z szeregu czynników, które H. Muszyński ujmuje następująco:

,,Po pierwsze wpływy rodziny na psychikę dziecka rozpoczynają się bardzo wcześnie, kiedy odznacza się ona dużą plastycznością i nie jest poddana żadnym innym oddziaływaniom. Po wtóre, rodzina wywiera wpływ na dziecko w sposób najbardziej systematyczny i ciągły, a jednocześnie w naturalnych sytuacjach współżycia.

Po trzecie,, wpływy rodziny zaczynają się i trwają przez dłuższy okres życia dziecka, w którym jest ona początkowo wyłącznym, a potem długo dominującym terenem zaspokajania przez dziecko większości swych motywów i dążeń”.1

Z powyższego wynika, że życie rodzinne dostarcza dziecku w większości doświadczeń najbardziej kształtujących osobowość. W procesie rozwoju rodzina jako grupa społeczna ulega dezintegracji. Struktura i funkcjonowanie rodziny zmieniają się zwykle wraz ze zmianami szerszych struktur społecznych, szczególnie zaś silnie odbijają się na życiu rodziny procesy urbanizacyjne.

W literaturze zarówno zagranicznej jak i polskiej podkreśla się, że współczesna rodzina wielkomiejska różni się zasadniczo od tradycyjnej, zanikającej dziś rodziny wiejskiej. Różnica ta polega przede wszystkim na zaniku szerszych więzi pokrewieństwa, charakterystycznych dla tradycyjnego układu stosunków społecznych. Miejsce tego typu rodziny rozgałęzionej zajmuje rodzina mała, określana jako rodzina ,,nuklearna”, ograniczona do bezpośrednich więzi pokrewieństwa (rodzice, dzieci, wnuki).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.