Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu i ich funkcje

W literaturze pedagogicznej coraz częściej zwraca się uwagę, że najważniejszym celem wychowawczym powinno być kształtowanie korzystnych umiejętności wykorzystania czasu wolnego. Ta umiejętność będzie miała coraz większe znaczenie w miarę postępu społecznego, który będzie cechowało stopniowe skracanie czasu pracy, a także rozwój środków komunikacji itp.

Ten kierunek oddziaływania wychowawczego był dotąd traktowany dość marginesowo, a dotychczas ogólnie przyjęte sposoby wykorzystania czasu wolnego w naszym społeczeństwie budzą zasadnicze obawy (znalazło to potwierdzenie w badaniach nad tym problemem)1.

Określając różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu i ich funkcję, wielu badaczy dochodzi do wspólnego wniosku, że mają one zapewniać odpoczynek, rozrywkę i doskonalenie się2. Bardzo istotnym czynnikiem zmierzającym do aktywnego wykorzystania czasu wolnego jest niewątpliwie sport i wychowanie fizyczne, gdyż zaspokajają naturalną u dzieci i młodzieży potrzebę ruchu. Wysiłek fizyczny jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju organizmu, pobudza bowiem pracę serca, przyspiesza krążenie krwi i rytm oddychania, rozwija układ mięśniowy i nerwowy. Poprzez uczestnictwo w wychowaniu fizycznym i sporcie dzieci i młodzież rozwijają nie tylko sprawność ogólną, ale także takie cechy, jak szybkość, zwinność, wytrzymałość, siłę, moc oraz precyzję i ekonomikę ruchu.

Ponadto uczestnictwo w zajęciach sportowych kształtuje u dzieci i młodzieży pożądane cechy charakteru, takie jak zdyscyplinowanie, aktywność, wytrwałość, umiejętność współżycia w zespole oraz poczucie odpowiedzialności, wymaga bowiem podporządkowania się przepisom dużej dyscypliny, współdziałania z kolegami, zmusza do rezygnacji z własnych celów dla dobra zespołu. Zwłaszcza gry sportowe przeciwdziałają powstaniu u młodzieży tak niepożądanej cechy charakteru, jaką jest egocentryzm, wysuwanie na pierwszy plan wyłącznie swojej osoby, wywyższanie się ponad innych, a przede wszysktim nie dopuszczają do powstania nudy, która najczęściej jest wypełniana konsumpcją alkoholu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.