Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Skąd biorą się poglądy lekarzy

Konstruktor, opracowujący model nowoczesnego samolotu, albo technolog, znający wszystkie techniczne parametry stali, z której sporządzony jest kadłub, albo elekronik, mający w małym palcu zasady działania wszystkich przyrządów, których wskazania widoczne są na pulpicie sterowniczym, są w sumie z pewnością bardziej wykształceni od pilota, dysponują wiedzą głębszą, bardziej specjalistyczną, żadnemu jednak z nich nie przyjdzie do głowy, aby usiąść na miejscu pilota i poprowadzić maszynę.

Cały ten wywód nie jest generalnym atakiem na lekarzy specjalistów, chodzi tylko o to, aby z tego pokawałkowania i poszufladkowania wiedzy o człowieku nie uczynić głównej siły napędowej współczesnej medycyny. W wielu krajach Europy Zachodniej wystarcza – jak pisał kiedyś Andrzej Mozołowski w „Polityce” – 30 specjalizacji. U nas ich liczba przekracza setkę i ciągle rośnie. Moim zdaniem jest to stwierdzenie niepokojące.

W momencie pisania zasadniczego zrębu niniejszego tekstu odpowiedzi na te pytania nie znałem. Mogłem się jedynie domyślać, ze taki sposób myślenia nie jest słuszny i intuicyjnie dawałem temu wyraz. Na rynku księgarskim ukazała się książka Fritiofa Capry Punkt zwrotny (Warszawa 1985), w której odpowiedź na oba pytania znajdziemy bez większego trudu. ,,Kartezjański światopogląd mechanistyczny – pisze Capra – wywarł ogromny wpływ na wszystkie dziedziny nauki i na cały zachodni sposób myślenia. Metoda polegająca na rozkładaniu zjawisk na jak najmniejsze części składowe i na szukaniu mechanizmów, według których te części na siebie oddziałują, tak głęboko wrosła w naszą kulturę, że często utożsamia się ją z metodą naukową. Nie traktuje się poważnie poglądów, koncepcji i idei nie mieszczących się w ramach nauki klasycznej: stają się one na ogół przedmiotem lekceważenia lub nawet pośmiewiska. W efekcie tego przesadnego nacisku na naukę redukcjonistyczną, współczesną kulturę ogarnia coraz większa fragmentaryzacja i rozwijają się w niej szkodliwe technologie i instytucje oraz niezdrowe style życia”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.