Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Spór o prawa i obowiązki – dalszy opis

Poza tym w przypadku każdej pary wyobrażenia o roli oraz o prawach i obowiązkach mężczyzny i kobiety mogą się różnić, czasem krańcowo. Wiele małżeństw7, mimo lóżnic zdań lub nawet ostrych starć, dochodzi do porozumienia. Ważne jest w tym zastosowanie się do ogólnie przyjętych, po części nie pisanych norm społecznych-, ale przede wszystkim chodzi o pragnienie i przekonanie obojga partnerów. Trudno np. wyobrazić sobie współcześnie układ rodziny patriarchalnej, w którym mężczyzna byłby absolutnym panem i władcą, a kobieta ograniczałaby się do rodzenia dzieci i gotow7ania. Nie oznacza to jednak, że-obecnie mężczyzna nie może mieć decydującej roli w domu i że kobieta nie może być z tego zadowolona.

W przypadku małżeństw wielu pacjentów nerwicowych często widzimy, że konflikty między małżonkami związane są z niezadowoleniem jednej lub obojga stron z roli, jaka przypadła im w życiu z racji ich płci. Dla kobiet źródłem niezadowolenia jest kobieca zależność i bierność, mniejsze możliwości zawodowe, problemy macierzyństwa. Mężczyznom trudność sprawia aktywna rola, decydowanie, narzucanie- swojej woli, odpowiedzialność za rodzinę. W tej sytuacji w związkach naszych pacjentów najczęściej widzimy różnego stopnia odwrócenia ról, męskiej i kobiecej. Kobieta stąje się w mniejszym lub większym stopniu stroną aktywną, decydującą, mającą wysokie ambicje zawodowe. Mężczyzna jest bierny, wycofany, lękający się decyzji i szukający oparcia. Układy takie mogłyby być satysfakcjonujące, gdyby za nimi nie kryły się odwrotne do nich oczekiwania i związane z nimi nerwicowe konflikty, jak to widzieliśmy na przykładzie małżeństwa Marii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.