Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

spożywanie alkoholu urasta do symbolu dorosłości

Sama zasada utrzymywania pełnej abstynencji do osiągnięcia wieku dojrzałości jest dla młodocianych trudna do przyjęcia. Tym bardziej, że bardzo często są świadkami picia z różnych okazji. Poza tym pracę wychowawczą komplikuje fakt,, że w wielu rodzinach stosuje się w praktyce jako próg tolerancji picie alkoholu w silnym stężeniu (wódki) wiek 15 lat życia. Do osiągnięcia tego wieku często zezwala się w życiu rodzinnym na picie piwa i wina, a gdy dziecko ukończy 15 rok życia patrzy się przez palce lub wręcz częstuje z okazji jakiejś uroczystości rodzinnej wódką. W tym zakresie nauczyciel musi podjąć bardzo trudne zadanie neutralizacji i zwalczania skutków niewłaściwego stylu życia bliższego i dalszego otoczenia ucznia.

Należy też zwracać baczną uwagę na sposób picia młodocianych piwa i wina. Rozpowszechnia się bowiem wśród młodzieży zwyczaj picia w dużych ilościach tych niskoprocentowych napojów alkoholowych, co stwarza łatwe przejście do picia napojów o dużym stężeniu alkoholu.

Wiek dorastania to wiek silnych przeżyć emocjonalnych i namiętności, najczęściej u dorastających uczucia przeważają nad innymi procesami psychicznymi, a reakcje uczuciowe są niekiedy zbyt wybujałe i często powodują znaczne trudności wychowawcze. Dorastających cechuje wzmożona pobudliwość uczuciowa i drażliwość oraz łatwe popadanie w krańcowość. Po okresach nadmiernego ożywienia przychodzą okresy przygnębienia i odwrotnie. W takich chwilach nieopanowania uczuciowego łat- wo może się zdarzyć, że młodciany pod wpływem złego przykładu lub namowy zacznie pić alkohol.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.