Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Subiektywność spostrzegania

Obserwacja, która ma przynieść spodziewane wyniki, powinna być możliwie dokładna i szczegółowa, planowa i wypełniona aktywną pracą myślową nad ujęciem istoty spostrzeganych zja- n wisk. W dokładnym obserwowaniu pomaga jednoczesna próba starannego i wiernego przedstawienia rzeczy obserwowanych za pomocą opisu słownego.

Jak we wszystkich dziedzinach odbierania wrażeń, tak i w spostrzeganiu istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Jedną z najbardziej uchwytnych jest różnica między typem spostrzegania obiektywnego i subiektywnego. Spostrzegacz obiektywny to taki, który bardzo ściśle spostrzega to, co rzeczywiście istnieje, nic od siebie nie dodając. Może on spostrzec bardzo mało faktów, ale spostrzega je rzeczywiście takimi, jakimi one są, jakimi je widzi i słyszy. Nie ucieka się do domysłów.

Inaczej przy spostrzeganiu s u- biektywnym. Kto tak spostrzega, dołącza do swoich spostrzeżeń rozmaitego rodzaju domysły, stąd widzi i słyszy nieraz znacznie więcej aniżeli faktycznie było. Częstokroć chce zobaczyć coś, co wydaje mu się, że powinno istnieć i rzeczywiście, przeinaczając fakty .dostrzega to, co chciał dostrzec.

Subiektywność spostrzegania wyraża się w silnym podkreślaniu własnych uczuć, które przeżywamy w czasie obserwacji. Wyraża się ona także w tendencji, aby jak najszybciej znaleźć uogólnienie czy też sens jakiegoś zjawiska, znaleźć jak najszybciej jego wytłumaczenie, co z kolei powoduje niedokładność spostrzegania i niejednokrotnie przeinaczenie faktów.

Przy spostrzeganiu ważne jest ścisłe i umiejętne oddzielanie tego, co się naprawdę widzi, od interpretacji zachodzących zdarzeń i faktów. Obserwacja dokładna jest tylko ścisłym rejestrowaniem samych faktów, ich zaś wyjaśnia- n i e jest sprawą odrębną i niekiedy bardzo trudną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.