Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Wola rozwijana u ucznia

W pierwszym okresie szkolnym następują poważne przemiany, związane z coraz głębszym wstępowaniem w życie zespołów szkolnych. Początkowo dziecko garnie się po prostu do kolegów, rówieśników i starszych, ale powoli wyrabiają się więzy łączące ucznia z poszczególnymi kolegami, z klasą jako całością i ze szkołą. Dziecko zyskuje wiedzę o tym, co jest pożyteczne dla tych zespołów, solidaryzuje się z nimi i dba o ich dobro.

W czasie pierwszych lat pobytu w szkole zachodzą głębokie przemiany w życiu uczuciowym dziecka. Pogłębia się proces uczuciowy. Uczucia stają się trwalsze, dzięki temu i motywacje nabierają cechy trwałości. Obok czysto emocjonalnych momentów (przyjemności, przykrości) występują złożone elementy intelektualne, moralne i estetyczne. Następuje rozwijanie się uczuć wyższego rzędu intelektualnych, związanych z procesem poznawania, moralnych i estetycznych. Dziecko uświadamia sobie normy moralne. Rozwija się w nim wyczucie moralnej strony postępowania, wie, co należy robić, choć nie zawsze potrafi uzasadnić, dlaczego tak należy postępować.

Rozwija się wola. Uczeń potrafi wstrzymać swoje chwilowe impulsy, emocje, potrafi dążyć konsekwentnie do odleglejszego celu, przejawia wytrwałość w dążeniu od osiągnięcia go.

W okresie szkolnym dokonuje się dalsze doskonalenie ruchów. Zwiększa się wówczas siła mięśni, zasięg ruchu, szybkość, wyczucie tempa, dokładność i doskonalenie się postawy. Wyczucie mięśniowe doskonali się aż do 13-14 roku życia. Wtedy wrażenia mięśniowe ©siągają z grubsza dokładność, jaką mają ludzie dorośli. Ale to wszystko zależy od ćwiczenia. Przy stałym uprawianiu gimnastyki i sportu doskonalą się dalej wyniki mięśniowo- -ruchowe i wrażliwość mięśniowa. Wspaniałe wyniki sportowe stanowią wynik, treningu i wzrostu umiejętności, nie tylko ogólnych, ale i poszczególnych grup mięśniowych, oraz rozwoju odpowiedniej wrażliwości. Bez tego nie można osiągnąć wysokich wyników we wszystkich dyscyplinach ruchowych.

Dobry rozwój fizyczny wszechstronnie oddziałuje na jednostkę. Przy zwiększaniu siły mięśni i twardnieniu szkieletu wzrasta ogólna wydolność organizmu. Jednostka staje się śmielsza, łatwiej decyduje się na zabranie do trudnej pracy. Zahartowanie fizyczne daje również wytrzymałość nerwową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.