Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Wpływ osób upośledzonych umysłowo na zdrowych ludzi

Takie sformułowanie problemu uniemożliwia odwoływanie się tylko do badań nad dojrzałością społeczną lub przystosowaniem społecznym. Liczne badania tego rodzaju określają tylko to, co zostanie ujawnione w zachowaniu, nie mówią jednak nic o możliwościach osób upośledzonych umysłowo. Do tego potrzebne są bardziej wyszukane metody badawcze niż skala obserwacyjna do rejestracji zachowania ujawnionego w naturalnym środowisku. Poza tym skale te w niewielkim stopniu uwzględniają te elementy uspołecznienia, o które mi tutaj chodzi. Umiejętności społeczne, które podlegają pomiarowi, wiążą się raczej z określeniem stopnia podporządkowania normom społecznym, poziomu korzystania z przedmiotów codziennego użytku, poziomu zdolności komunikacyjnych itd. (patrz skala Doiła, skala Zazzo). Jeśli nawet skale te uwzględniają ocenę umiejętności oddziaływania na innych, to bardzo trudno zorientować się w mechanizmach psychologicznych, które determinują poziom i jakość tych umiejętności. W tej sytuacji trzeba skorzystać z badań nad pewnym rodzajem kompetencji interpersonalnych, które w opinii wielu badaczy określają w zasadniczy sposób możliwości oddziaływania na innych ludzi. Mówiąc krótko, odrzucam w tym opracowaniu jako mało interesujące te badania, które polegały na rejestracji konkretnych umiejętności społecznych. Będę zaś koncentrował swoją analizę na takich badaniach, które odnoszą się do pewnych dyspozycji lub kompetencji określających przyswajanie umiejętności oddziaływania na innych ludzi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.