Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Kto ma wpływ na rozwój społeczny osób upośledzonych

Przystępując do sformułowania ostatniej już hipotezy pragnę zwrócić uwagę na istotną różnicę w ustosunkowaniu się do osób upośledzonych umysłowo ich rodziców i pozostałych członków społeczeństwa. Wcześniej wykazałem, że osoby nie związane więzią rodzinną z jednostkami upośledzonymi przypisują im znaczenie na podstawie stigmy społecznej. Z kolei rodzice tych osób częściej dysponują bardziej zróżnicowanym znaczeniem przypisywanym własnemu dziecku. Znaczenie to tworzone jest przede wszystkim przez bezpośrednie kontakty z dzieckiem. Można więc sądzić, że duży wpływ na wytworzenie znaczenia ma postępowanie konkretnego dziecka. Przyjmując dodatkowo, że rodzice rozpoznają dziecko upośledzone jako mało odbiegające od prototypu dziecka pełnosprawnego, a więc często kontaktują się z dzieckiem, można oczekiwać, że ich postępowanie będzie miało zasadniczy wpływ na efekty usprawniania.

Z dotychczasowej analizy rysuje się taka sytuacja: Z jednej strony postronni członkowie społeczeństwa, w tym także personel instytucji rehabilitacyjnych, odrzuca możliwość kontaktu z osobami upośledzonymi umysłowo, a jeśli już do tych kontaktów dochodzi, to traktuje je w sposób mało zindywidualizowany. Z drugiej strony rodzice z racji przypisywanego swoim dzieciom znaczenia utrzymują z nimi częste kontakty, dostosowują swoje postępowanie do właściwości dzieci oraz traktują je w sposób zbliżony do tego, jak się traktuje innych członków społeczeństwa (nie można tego powiedzieć o rodzicach, którzy zdecydowali się na oddanie dziecka do zakładu zamkniętego oraz tych, których dzieci nie są włączone w oddziaływania systemu rehabilitacyjnego). W tej sytuacji można oczekiwać, iż autoprezentacja rodziców będzie wywierała istotny wpływ na efekty rehabilitacyjne ich dzieci. Efekty te powinny być szczególnie wyraźnie widoczne w zakresie rozwoju społecznego. Na podstawie tego wywodu mogę sformułować kolejną hipotezę:

Zasadniczy wpływ na rozwój społeczny osób upośledzonych umysłowo wywiera autoprezentacja ich rodziców. Nie decyduję się na sformułowanie bardziej szczegółowych hipotez dotyczących \ pływu różnych rodzajów autoprezentacji stosowanej przez rodziców na rozwój społeczny ich upośledzonych dzieci. Czynię to z dwóch powodów: z powodu niedostatecznego opracowania teoretycznego tego zagadnienia i niewystarczającej liczby danych empirycznych, które umożliwiałyby formułowanie konkretnych zależności oraz z powodu dużego znaczenia praktycznego wiedzy o wpływie różnych rodzajów oddziaływań rodziców na rozwój ich upośledzonych dzieci. Tak więc podejmę próbę określenia wpływu różnych rodzajów autoprezentacji na uzyskiwane efekty rehabilitacyjne, ale badania te będą miały wyraźnie eksploracyjny i wstępny charakter.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.