Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Zagadnienie mistrzostwa

W pierwszej części powyższego opisu znajduje się skrótowa relacja z bardzo złożonego procesu narastania w świadomości pracownika specyficznej wiedzy, powstającej w wyniku nakładania się doświadczeń. W każdym bowiem działaniu, skierowanym na określone przedmioty, następują kolejne fazy, gdy od powierzchownej zewnętrznej znajomości przedmiotów i zjawisk człowiek działający przechodzi do coraz głębszego wnikania w ich wewnętrzną strukturę. W ten sposób narasta wiedza praktyczna o strukturze przedmiotów i zjawisk na podstawie bezpośredniego doświadczenia. Wiedza ta niekoniecznie uzyskuje słowną, wyrazową formę, nie zawsze ulega zwerbalizowaniu. Napotykamy przecież pracowników, którzy potrafią świetnie pewne rzeczy robić, a nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego tak robią, a jeśli zaczynają tłumaczyć, robią to nieporadnie, brak im słów itp.

Mistrzostwo1, Nawyki, czyli zautomatyzowane umiejętności, na ogół pomagają nam w uzyskaniu większej sprawności i są w działaniu korzystne. Jednakże nie w każdej sytuacji są jednakowo korzystne. Rozmaite zmiany w sytuacji powodują, że nasze nawyki mogą się okazać niekorzystne. Tak np. maszynistka, pisząc na jednym typie maszyny, zautomatyzowała większość swoich ruchów, ręka jej „sama” wędruje w czasie pisania do odpowiedniej litery. Jeżeli teraz maszynistka zmienia maszynę i na nowej będzie miała znaki pisarskie w innych miejscach klawiatury, to stare nawyki przez długi okres czasu będą jej przeszkadzały oraz zmuszały do poprawiania, gdyż ręce wędrują uparcie według starych nawyków. Należy się więc starać, aby nawyki nie były „sztywne”, lecz dostosowywały się do sytuacji.

Zagadnienie mistrzostwa nie jest tylko zagadnieniem mechanicznej wprawy i wielkiej ilości nawyków, ale jest sprawą plastyczności i giętkości w wykonywaniu umiejętności, które powinny dostosować się do nowej sytuacji, nowego surowca, nowego materiału.

Doskonały opis’ mistrzostwa w zakresie ruchów zawodowych i jednocześnie intuicyjnego, tzn. nie intelektualnego, lecz doświadczalnego, a przy tym doskonałego rozpoznania sytuacji zawiera stara księga chińska sprzed ponad dwu tysięcy lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.