Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

ZAPALENIA GÓRNEGO ODCINKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Pojęcie zapalenia górnego odcinka narządów płciowych określa zakażenia obejmujące macicę – endometritis, myometritis, przydatki – adnexitis acuta et chronica, abscessus tuboovarialis, przymacicza – parametritis, pelveo- peritonitis, abscessus cavi Douglasi. Zapalenia te można podzielić na wstępujące (przeważająca większość), zstępujące, np. odwyrostkowe zapalenie przydatków, i krwiopochodne, np. gruźlica błony śluzowej macicy lub częściej przydatków.

Zapalenie błony śluzowej macicy. Najczęściej jest przyczynowo związane z wykonywaniem zabiegów drogą przezpochwową: rozszerzaniem kanału szyjki, łyżeczkowaniem jamy macicy (poronienie samoistne i sztuczne oraz zabiegi diagnostyczne), a również z założeniem wkładki wewnątrzmacicznej, histeroskopią czy histerosalpingografią. Zakażenie wstępujące po zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy może być wywołane przez endogenną mikroflorę bakteryjną pochwy, rzadziej przez pałeczki jelitowe oraz C. trachomatis i N. gonorrhoeae. Dość często obserwuje się rozwój zakażeń po wyłyżeczko- waniu macicy z powodu poronienia w toku, a szczególnie po poronieniach sztucznych. Na podwyższone ryzyko zakażenia składa się kilka przyczyn: w tym częstsze występowanie patogennych szczepów bakteryjnych w pochwie kobiet roniących i konieczność dość znacznego rozszerzenia kanału szyjki, co często prowadzi do uszkodzeń jej błony śluzowej, oraz możliwość pozostawienia resztek jaja płodowego w jamie macicy i przebicia ściany w trakcie zabiegu.

Ocenia się, że ryzyko zakażenia wstępującego po zabiegu usunięcia ciąży jest mniejsze niż 10%. W związku z tym nie zaleca się rutynowego podawania antybiotyków przed zabiegiem. Celowe jest jednak profilaktyczne podanie ampicyliny lub augmentyny pacjentkom z wywiadem obciążonym zapaleniem przydatków oraz przed zabiegiem wyłyżeczkowania ciąży współistniejącej z wkładką wewnątrzmaciczną i ciąży obumarłej. Na Międzynarodowej Konferencji Profilaktyki Zakażeń w Nicei zaprezentowano pracę, w której wykazano, że profilaktyka stosowana u wszystkich roniących zmniejsza przeszło dwukrotnie ryzyko rozwoju zapalenia błony śluzowej macicy i przydatków (21).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.