Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

ZAPALENIA KOŚCI I STAWÓW

Zapalenie bakteryjne w obrębie narządu ruchu dotyczy głównie kości, ale również stawów, kaletek maziowych, rzadziej ścięgien, pochewek ścięgnowych i mięśni. Przebieg choroby jest zasadniczo różny od zapalenia w obrębie tkanek miękkich ze względu na specyficzną budowę tkanki kostnej, jej ograniczone możliwości obronne i wynikające stąd odmienne warunki dla rozwoju zakażenia i jego leczenia.

Tkanka kostna jest wyspecjalizowaną tkanką łączną, w której substancja międzykomórkowa uległa zwapnieniu. Już makroskopowo są widoczne dwa odrębne utkania kości: gąbczaste i zbite. Istota gąbczasta, zbudowana z krzyżujących się i łączących ze sobą beleczek kostnych różnej grubości, otacza komunikujące się ze sobą przestrzenie wypełnione szpikiem. Istota zbita kości przedstawia ciągłą, twardą substancję, w której przerwy można zobaczyć dopiero pod mikroskopem. Nie można przeprowadzić ostrej granicy między tymi dwoma rodzajami utkania kości. Są to tylko różnie ułożone takie same struktury histologiczne, w których komórki kostne leżą w jamkach w substancji międzykomórkowej i są połączone siecią kanalików. Naczynia krwionośne w kości zbitej przebiegają w sztywnych kanałach, zwanych kanałami Haversa, oraz w kanałach odżywczych, komunikujących się z powierzchnią kości i jamą szpikową, zwanych kanałami Volkmana. Istota gąbczasta kości ma o wiele bogatsze unaczynienie.

Naczynia krwionośne, leżące w sztywnych kanałach w zmineralizowanej substancji międzykomórkowej kości, w rzeczywistości znajdują się w ograniczonej, niepodatnej na obrzęk przestrzeni, w związku z czym może dochodzić do ich zatkania i powstania obszarów tkanki pozbawionej ukrwienia. Rozwój zapalenia w tych warunkach jest ułatwiony, a jednocześnie w niedokrwionych tkankach ograniczona jest dostępność antybiotyków stosowanych w leczeniu. Ognisko niedokrwienia przekształca się z czasem w obumarłą, odizolowaną masę tkankową, stanowiącą siedlisko bakterii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.